Սեղմիր
ՎԻԴԵՈԲԱԶԱ

ՀՈՄԵՐՈՍ - ՈԴԻՍԵՎՍ

(ՍՈՒՐԵՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ)

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ

17.09.2021

770 հոգի