Սեղմիր
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ՝ HRANTMATEVOSSIAN.ORG ՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ ԿԱՅՔ
«hrantmatevossian.org» մշակութային կայքը համագործակցում է ՀԹԳՄ-ի «ԹԱՏԵՐԱԿԵՏԵՐ» թատերագիտական օնլայն հարթակի հետ` կայքին տրամադրելով իր արխիվում եղած թատերաարվեստին առնչվող նյութերը:
349 հոգի