Սեղմիր
ՎԻԴԵՈԲԱԶԱ

ԹԵՆԵՍԻ ՈւԻԼՅԱՄՍ - ՕՐՓԵՈՍԸ ԻՋՆՈւՄ Է ԴԺՈԽՔ

18.10.2021

490 հոգի