Սեղմիր
ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
ՍՈւՍԱՆՆԱ ԲՐԻԿՅԱՆ - Թատերական քննադատ: 2009 թվականին ավարտել է ԵԹԿՊԻ թատերագիտական բաժնի մագիստրատուրան: ԵԹԿՊԻ-ի Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի հայցորդ է: Թատերախոսականներով տպագրվում է հանրապետական մամուլում: Մասնակցել է Երևանում, Գյումրիում, Արցախում, Մոսկվայում կազմակերպված միազգային և հանրապետական գիտաժողովների, կլոր սեղանների, քննարկումների, վեբինարների և սեմինարների, որտեղ հանդես է եկել զեկուցումներով: Հրատարակվել է գիտական ժողովածուներում, հանդեսներում: 2021 թվականին մասնակցել է Մոսկվայի ВГИК-ի կողմից կազմակերպված մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներին: Աշխատում է ԵԹԿՊԻ Կինոյի, հեռուստատեսության և անիմացիայի ֆակուլտետում: 2020թ.-ից «Թատերակետեր» թատերագիտական կայքի փորձագիտական խորհրդի անդամ է
582 հոգի