Սեղմիր
ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
Թատերական քննադատ - գերազանցությամբ ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի «Թատերագիտություն» բաժնի մագիստրատուրան (2014թ.) և բակալավրիատը (2012թ.), ՀԹԳՄ անդամ: 2009թ.-ին եղել է Երիտասարդ թատերական ռեժիսուրայի հանրապե- տական փառատոնի հանձնաժողովի անդամ: 2011թ.-ին՝ «Գիսանե» երիտասարդական հանրապետական թատե- րական փառատոնի գրական բաժնի ղեկավար: 2012, 2013, 2016թթ.-ին եղել է «Արտավազդ» հանրապետական ամե- նամյա թատերական մրցանակաբաշխության փորձագետ, հանձնա- ժողովի անդամ: 2012թ.-ին ներկայացրել է Հայաստանը` Մոլդովայում կայացած «Երի- տասարդ թատերական գործիչների ֆորում»-ին` որպես թատերական քննադատ: 2014թ-ին Բրատիսլավայի Կատարողական արվեստների ակադեմիայի կողմից հրավիր- վել է որպես,,Istropolitana project” 20-րդ հոբելյանական միջազգային թատերական փառատոնի ուսանողական ժյուրիի անդամ։ Զեկուցումներով հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային մի շարք գիտաժողովներում, հրապարակել է ներկայացումների քննախոսականներ:
70 հոգի