Սեղմիր
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ` ART GURU ԱՐՎԵՍՏԻ ՀԱՐԹԱԿ
Կայքի գործընկեր` ART GURU արվեստի հարթակը համագործակցում է ՀԹԳՄ-ի «ԹԱՏԵՐԱԿԵՏԵՐ» թատերագիտական օնլայն հարթակի հետ` համատեղ ուժերով մասնագիտական բովանդակություն ստեղծելով, ինչպես նաև theatricalpoints.com կայքին տրմադրելով ներկայացումների լուսանկարներ:
75 հոգի