Սեղմիր
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՆԵՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ
ԿԱՅՔԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈւՏ
Կայքի գործընկեր Հ.Հ. ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտը համագործակցում է ՀԹԳՄ-ի «ԹԱՏԵՐԱԿԵՏԵՐ» թատերագիտական օնլայն հարթակի հետ` կայքին տրմադրելով իր «Արվեստագիտական Հանդես» գիտական պարբերականի թատերարվեստին առնչվող նյութերը:
129 հոգի