Սեղմիր
ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ
Թատերագետ: 19..-ին ավարտել ԵԳԹ-ի թատերագիտական բաժինը:
40 հոգի