Սեղմիր
ԱՆՄԵՂ ՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԸ
Թատերագետ: 19..-ին ավարտել ԵԳԹ-ի թատերագիտական բաժինը:
266 հոգի